เกาหลียึดอวกาศ

เกาหลียึดอวกาศ ทะเลทรายเกิดแผ่ขยายวงกว้างขึ้น

เกาหลียึดอวกาศ เจ้าของอาณานิคมในอวกาศซึ่งสร้างโลก

เกาหลียึดอวกาศ ฉากหลังเกิดในอนาคตปี 2092 เมื่อโลกมนุษย์ประสบ ปัญหามลภาวะ อย่างหนักเนื่อง จากทะเลทรายเกิดแผ่ ขยาย
วงกว้างขึ้นและทำให้ต้นไม้ ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ ปัจจัยดังกล่าวทำให้สภาพ อากาศบนโลกเป็นพิษ ทำให้ผู้คนที่ยัง ต้องจำทนอยู่
บนพื้นโลกต้องสวมหน้ากาก กรองอากาศหาย ใจอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่บริษัท ยูทีเอช ของเจมส์ ซัลลิแวน เจ้าของอาณานิคมใน
อวกาศซึ่งสร้างโลก จำลองที่โคจร อยู่รอบโลกมนุษย์

ซึ่งความเป็นอยู่ของ คนบนนั้นจัดได้ ว่าต่างกัน กับคนบนโลก ราวฟ้ากับเหว ซึ่งอัตราส่วนของคนบนโลก ต่ออาณานิคม อวกาศนั้นอยู่ที่
90 ต่อ 10 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างที่ ยานวิกตอรี่เก็บ ขยะอวกาศตามปกติ แต่กลายเป็นว่า พวกเขาดันไป เจอกับโดโรธีหรือ กนนิมหุ่นยนต์
หญิงที่มีอานุ ภาพทำลายล้าง ซึ่งมีการประกาศ ค่าหัวสำหรับ ใครก็ตามที่พบ เจอเธอเข้า ทั้งสี่คนจึงเห็นโอกาส ในการนำ ตัวเธอไป
แลกเปลี่ยน กับเงินก้อนโต แต่แล้วเรื่องราวก็ พลิกผันเมื่อ ความจริง ปรากฏขึ้นอันที่จริง ในพาร์ทของบท ภาพยนตร์นั้น

เกาหลียึดอวกาศ

เรียกว่าหนังเดินเรื่อง ตามสูตรสำเร็จแนว หนังไซไฟผจญภัยเป๊ะๆ ชนิดที่แทบจะไม่มี อะไรพลิกผัน ตัวร้ายที่เห็นหน้า ยังไงก็รู้ว่าตานี่
นี่แหละที่บงการ ทุกอย่างและทำให้โลก มนุษย์มีสภาพฉิบหายย่อยยับ อย่างที่เป็นอยู่และเขา จะต้องมีความเชื่อมโยง ที่ไม่ชอบมา
พากลเกี่ยวกับโดโรธี แน่นอนโชคยังดีที่ แม้จะไม่มีอะไรใหม่ แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้น ในเรื่องก็ยังดูสนุก บันเทิง ลื่นไหล เนื่องจากเคมี
ของนักแสดงที่ เล่นเข้าขา กันอย่างเป็น หมู่คณะ ฉากแอ็คชั่น ตื่นตาตื่นใจ

งานเทคนิคพิเศษที่ เทียบชั้นงานระดับ บล็อกบัสเตอร์ ของฮอลลีวูด จนเราเองก็แอบนึกเสียดาย ว่าถ้าหากมีโอกาส ได้ชมหนังเรื่องนี้
ในโรงภาพยนตร์ คงจะตื่นตา ตื่นใจกว่า นี้อีกสิบเท่า ทีเดียวอย่างไร ก็ตามผู้คนบางกลุ่มที่ ยังต้องทำ งานเพื่อหา เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
หนังจึงโฟกัสไปที่กลุ่ม ของตัวเอกที่ทำอาชีพ เก็บขยะอวกาศที่ลอย เท้งเต้งไปขายเพื่อแลก เงินประทังชีวิต

โดยสมาชิกของยาน วิกตอรี่ประกอบไปด้วย กัปตันจาง (คิม แทรี) เจ้าของยานสุดเท่

หัวขบวน ไม่ยอมใคร แทโอ (ซง จุงกิ) นักบินที่ยังมีปม ฝังใจเรื่องลูกสาวที่ พลัดพรากจากกันไป เขาจึงต้องพยายาม หาเงินเพื่อใช้
คนหาตัวลูกสาว ก่อนที่จะไม่มีโอกาส ได้พบกันอีกต่อไป ไทเกอร์พัค (จินซอนคยู) อดีตพ่อค้ายาเสพย์ติด ที่ผันตัวเองมาเป็นคนเติม
เชื้อเพลิงประจำยาน และปั๊บ (ยูแฮจิน) หุ่นยนต์เอไอที่เป็น ทรานส์เจนเดอร์!อันที่จริง ในพาร์ทของบท ภาพยนตร์นั้น เรียกว่าหนังเดิน
เรื่องตามสูตรสำเร็จ แนวหนังไซไฟ ผจญภัยเป๊ะๆ ชนิดที่แทบ จะไม่มีอะไ รพลิกผัน

ตัวร้ายที่เห็นหน้า ยังไงก็รู้ว่าตานี่นี่แหละ ที่บงการทุกอย่างและ ทำให้โลกมนุษย์มี สภาพฉิบหายย่อยยับ อย่างที่เป็นอยู่ และเขาจะต้อง
มีความเชื่อมโยง ที่ไม่ชอบมาพากล เกี่ยวกับโดโรธีแน่นอน ระหว่างที่ ยานวิกตอรี่ เก็บขยะอวกาศตามปกติ แต่กลายเป็นว่า พวกเขาดัน
ไปเจอกับโด โรธีหรือกนนิม หุ่นยนต์หญิงที่ มีอานุภาพทำลายล้าง เกาหลียึดอวกาศ

เกาหลียึดอวกาศ

ซึ่งมีการประกาศ ค่าหัวสำหรับใครก็ ตามที่พบ เจอเธอเข้า ทั้งสี่คนจึงเห็นโอกาส ในการนำตัวเธอไป แลกเปลี่ยน กับเงินก้อนโต แต่แล้ว
เรื่องราวก็พลิกผัน เมื่อความจริงปรากฏ ขึ้นโชคยังดีที่แม้ จะไม่มีอะไรใหม่ แต่เรื่องราวที่เกิด ขึ้นในเรื่อง ก็ยังดูสนุก บันเทิง ลื่นไหลเนื่อง
จากเคมีของ นักแสดงที่เล่น เข้าขากันอย่าง เป็นหมู่คณะ

ฉากแอ็คชั่น ตื่นตาตื่นใจ งานเทคนิคพิเศษ ที่เทียบชั้นงาน ระดับบล็อกบัสเตอร์ ของฮอลลีวูด จนเราเองก็ แอบนึกเสียดาย ว่าถ้าหากมี
โอกาสได้ ชมหนังเรื่องนี้ใน โรงภาพยนตร์คง จะตื่นตาตื่นใจ กว่านี้อีกสิบ เท่าทีเดียว ศึกมหาเวทสะท้านพิภพ | ข่าวหนังใหม่