ไม่ได้เรียนรู้ การเปิดตัวของ รายากับมังกรตัวสุดท้าย แสดงให้เห็นว่าดิสนีย์ ไม่ได้เรียนรู้จากมู่หลาน

ไม่ได้เรียนรู้ ดิสนีย์ได้ประกาศว่า รายากับมังกรตัวสุดท้Read More