โซจีซบควงโชอึนจอง

โซจีซบควงโชอึนจอง ไร้งานแต่งพากันไปเตรียมจดทะเบียนสมรส

โซจีซบควงโชอึนจอง จดทะ เบียนสม รสสาย ฟ้าแลบ สำหรับ นักแสดง หนุ่มมาดเท่ โซจีซบควงโชอึนจอง

โซจีซบควงโชอึนจอง ที่ควง แฟนสาว อดีตผู้ ประกาศ ข่าวสาว จดทะ เบียนสม รสอย่าง

เป็นทาง การไป แล้ว โดย ที่ยัง ไม่มี งานแต่ง มีราย งานว่า นักแสดง ชาย และอดีต ผู้ประ

กาศข่าว สาว ได้จด ทะเบียน สมรส แต่งงาน กันอย่าง เป็นทาง การแล้ว ทางค่าย ต้นสัง กัดของ ฝ่ายชาย อย่าง 51K ได้ออก แถลงการณ์ เกี่ยวกับ ข่าวการ แต่งงาน ในวันที่ 7  

เมษายน ทั้งคู่ ตัดสิน ใจที่ จะไม่ จัดพิ ธีแต่ง งาน เนื่องจาก การระ บาดของ โรคโค โรนา ไวรัส

ในแถลง การณ์กล่าว ว่าสวัส ดีนี่คือ เรามี ข่าวดี สำหรับ ทุกคน ในวัน นี้

เกี่ยว กับ ของพวกเรา ได้พัฒ นาความ สัมพันธ์ กับแฟน สาว และได้ ทำพิ ธีแต่ง งานแล้ว ทั้งสอง ได้ออก มาเปิด เผยความ สัมพันธ์ เมื่อปี ที่แล้ว ขณะนี้ ก็ได้ สัญญา ว่าจะ

โซจีซบควงโชอึนจอง

อยู่ดู แลซึ่ง กันและ กันไป ตลอดชีวิต บนพื้น ฐานของ ความไว้ วางใจ

และความ รัก พร้อมทั้ง จดทะ เบียนสม รสใน วันนี้ คือ 7 เมษา ยน งานนี้ มีเพียง สมาชิก

ในครอบ ครัวของ พวกเขา เท่านั้น ที่ร่วม เป็นสัก ขีพยาน ซึ่งเป็น ความต้อง การของ และ

ที่อยาก ให้ช่วง เวลาที่ สำคัญ และมี ความสุข ที่สุด ในชี วิตของ ทั้งคู่ เป็นไป อย่างเรียบ

ง่าย นอกจาก นี้ทั้ง คู่ยัง ได้บริ จาคเงิน จำนวน 50 ล้านวอน เพื่อช่วย เหลือเด็ก ๆ ที่มี

ปัญหา ด้านการ เข้าถึง การศึก ษา เพื่อนำไปซื้อแท็บเล็ตพีซี และอุปกรณ์ต่างๆ เราขอขอบคุณทุก คนที่รัก และสนับสนุน โปรดเข้า ใจว่าเรา ไม่สามารถ เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ

งานแต่งได้มากนัก เนื่องจากฝ่ายหญิงไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงขอให้ทุกคนอวยพรให้กับทั้งคู่ที่กำลังจะเริ่มชี วิตใหม่ด้วยกัน จะตอบแทนทุกคน กับผลงานที่ดียิ่งขึ้นในฐานะนักแสดง”

ทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ดิสแพด ได้ออกมาเปิดเผยความสัมพันธ์ของทั้งคู่ และทางต้นสังกัด ก็ได้ยืนยันว่าทั้งสองกำลังคบกัน เป็นอดีตผู้ประกาศข่าวสาว โดยเริ่มต้นทำงานในปี 2014 เธอทำงานใน

รายการข่าวบันเทิงอย่าง แอสเซส โชว์บิส ทูไนท์ ทางช่อง เอสบีเอส ซึ่งทำให้เธอได้พบกับ จองเธอมีอายุน้อยกว่าเขา 17 ปี มีข่าวลือว่าทั้งสองได้ซื้อบ้านใหม่ ไว้เป็นเรือนหอในย่านฮันนัมดงอันหรูหรา

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>> หอภาพยนตร์ชวนชม
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>> ข่าวหนังใหม่